Wim van Hennekeler

Over Wim van Hennekeler

Wim van Hennekeler begeleidt en adviseert organisaties, directies, Raden van Bestuur en afdelingen bij veranderingen. Hij publiceert regelmatig, recentelijk onder meer over de veranderende rol van de Raad van Bestuur van ondernemingen en over de impact van digitale transformatie op leiderschap, organisatie en veranderprocessen. Hij spreekt over deze onderwerpen ook op seminars en congressen.

Wim heeft zelf ook eindverantwoordelijke leidinggevende rollen vervuld. Hij was hoofd van Cognizant Consulting in de Benelux en Duitsland. Daarvoor was hij Partner bij PA Consulting Group. Hij startte zijn loopbaan in management consulting bij Deloitte. Vóór hij consultant werd, was Wim eerst werkzaam als researcher bij VPRO Televisie en vervolgens beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is afgestudeerd als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. 
In adviestrajecten met organisaties legt Wim de nadruk op daadwerkelijk implementeren, niet blijven steken in de fase van het advies. Die adviestrajecten hebben bijvoorbeeld betrekking op gebieden als (digitale) innovatie, technologie of ingrijpende veranderingen. De besluitvormingscultuur van de organisatie vormt daarbij per definitie een richtsnoer. Wim staat organisaties vaak bij als er belangrijke besluiten te nemen zijn, maar ook als er teruggeblikt wordt op een besluit dat slecht heeft uitgepakt. Dan is het zaak daarvan te leren om tot een betere besluitvormingscultuur te komen.