Wim van Hennekeler

'Onze besluitvorming is vaak minder autonoom dan we denken'

'Onze besluitvorming is vaak minder autonoom dan we denken'

Met Foute Besluiten heeft de consultant Wim van Hennekeler een ietwat dwars boek geschreven. Het is geen how-to, hij presenteert ook geen model: hij probeert vooral bewustzijn te creëren over de onderliggende patronen bij foutieve besluitvormingsprocessen. ‘Het is niet zo gek om af en toe je toon een beetje te matigen.’

Lees meer!


Leren digitaliseren

Leren digitaliseren

Onlangs werd er onder 400 topmanagers in Europa en de VS een onderzoek uitgevoerd. Zij kregen de volgende vraag: Waar in uw onderneming verwacht u de grootste problemen in het digitale tijdperk? Het antwoord was duidelijk: niet de technologie, maar de mensen en de organisatie vormen steeds meer het knelpunt. Wie die knelpunten niet aanpakt, mist volgens de topmanagers straks de boot. Wat leert dit onderzoek ons? En welke vragen kunnen organisaties zich op basis hiervan stellen?

Lees meer!

Organisatie-authenticiteit

Organisatie-authenticiteit

Leidinggevenden en organisatieprofessionals hebben misschien wel als opgave om het Ware na te streven. Het authentieke van een organisatie, de reden dat zij bestaat, datgene wat de mensen die er werken bindt en motiveert. Het Ware met een hoofdletter. Maar het ware met een kleine letter staat onder druk. Ook organisaties leiden aan fake news. Dat kan weer impact hebben op de zoektocht naar het Ware met een hoofdletter.

Lees meer!

Outsourcing en innovatie

Outsourcing en innovatie

Het is een veelgehoorde klacht bij outsourcingscontracten. Innovatie wordt er niet makkelijker op. Eerder moeilijker. Het gevoel daarbij is vaak: eerst hadden we onze handen vrij voor innovatie op IT-gebied, maar ook breder bij bijvoorbeeld innovatie van business modellen. Maar sinds we aan een contract gebonden zijn met de supplier waaraan we onze IT hebben uitbesteed, is dat een stuk lastiger. Een herkenbaar beeld in veel bedrijven.

Lees meer!

L'organisation, c'est nous

L'organisation, c'est nous

Bestaat schoonheid in organisaties? Een directielid van een klant verzuchtte ooit dat zij een lelijke organisatie hebben. Leerpunt was dat je net als veel andere dingen ook je eigen organisatie geregeld moet onderhouden, om de schoonheid die er potentieel in zit weer naar voren te laten komen. Doe je daar niets aan, dan ontstaat die lelijkheid vaak geleidelijk aan vanzelf.

Lees meer!